Sculer Matrițer

Nivelul 2 de Calificare

Cursul urmărește dezvoltarea următoarelor competențe:

  • Utilizarea documentației tehnice specifice prelucrărilor la rece
  • Metode și mijloace de măsurare,Întreținerea mașinilor unelte și dispozitivelor
  • Bazele așchierii și generării suprafețelor
  • Utilizarea mașinilor și utilajelor specifice
  • Construcția și execuția sculelor așchietoare,Construcția și execuția dispozitivelor și verificatoarelor
  • Construcția și tehnologia ștanțelor și matrițelor,Construcția și execuția modelelor și șabloanelor

Subvenții de participare după obținerea diplomei: 1350 lei

Durata: 720 de ore (240 ore pregatire teoretică, 480 ore pregatire practică).

Perioada estimată de desfășurare:

Ianuarie – Mai 2015

Înscrie-te