Sudor

Nivelul 1 de Calificare

Cursul urmărește dezvoltarea următoarelor competențe:

  • Aplicarea normelor de protecție a muncii, de prevenire și de stingere a incendiilor, a prevederilor prescripțiilor tehnice , colecția ISCIR
  • Utilizarea documentației tehnice
  • Aplicarea procedurilor de calitate
  • Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor și dispozitivelor necesare sudării / tăierii
  • Pregătirea operației de sudare / tăiere
  • Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere; Realizarea operațiilor post – sudare / tăiere

Subvenții de participare după obținerea diplomei: 810 lei

Durata: 360 de ore (120 ore pregatire teoretică, 240 ore pregatire practică).

Perioada estimată de desfășurare:

Grupa 1: Ianuarie – Martie 2015

Grupa 2: Iunie – August 2015

Înscrie-te