“Califică-te pentru o șansă reală pe piața muncii!”

Durata            18 luni (aprilie 2014 – septembrie 2015)

Localizare       Regiunea București-Ilfov

Obiectivul general 

Combaterea șomajului și a inactivității prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ și flexibil. Proiectul urmărește atragerea și menținerea pe piața muncii a persoanelor inactive, a șomerilor, în special a șomerilor de lungă durată, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor care au părăsit timpuriu școala, prin promovarea unor măsuri active în domeniul ocupării în Regiunea București-Ilfov.


Obiectivele specifice
 • Îmbunătățirea capacității de ocupare a 324 de persoane prin stimularea motivației și abilităților personale privind căutarea și menținerea unui loc de muncă, respectiv creșterea nivelului de calificare în ocupații cerute pe piața muncii. Pentru aceste persoane vom furniza servicii de informare privind piața muncii, orientare, consiliere, mediere;
 • Angajarea și menținerea pe piața muncii a unui număr de minim 49 de persoane;
 • Furnizarea de programe de formare profesională pentru un număr de 298 de persoane în următoarele meserii:


elipsa 5.1

Activităţi         
 • Informarea, orientarea și consilierea beneficiarilor cu privire la oportunitățile de pe piața muncii și calificările cerute;
 • Furnizarea de servicii de formare profesională;
 • Tutorat;
 • Mediere pentru beneficiarii proiectului;
 • Dezvoltarea și actualizarea unei pagini web;
 • Realizarea unei campanii media pentru selecția grupului țintă;
 • Organizarea Conferințelor de lansare și încheiere a proiectului;
 • Realizarea unei campanii media de promovare a serviciilor din proiect.

Rezultate:

 • 324 persoane vor beneficia de servicii de informare, orientare și consiliere;
 • 180 șomeri de lungă durată participanți la programe integrate;
 • 298 persoane beneficiare de cursuri de formare profesională;
 • 20 sesiuni de formare derulate în Regiunea București-Ilfov;
 • 6 programe de formare autorizate in proiect;
 • 1 diagnoză privind piața muncii realizată;
 • 1 baza date actualizata cu informații beneficiari, servicii și locuri de muncă;
 • 1 site web dezvoltat și actualizat.

Fotografia postată de Cursuri de Calificare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.169.922   lei  

Finanțator: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 – “Dezvoltarea și promovarea măsurilor active de ocupare”. ID:POSDRU/134/5.1/G/130409