Asociația FDP-Protagoniști în educație face înscrieri la cursul de calificare nivel I –lucrător în comerț-

Perioada în care se fac înscrierile este 01.02.2018 – 15.02.2018

Durata cursului este de 360 ore (120 de ore pregătire teoretică, 240 de ore pregătire practică)

Perioada estimată de desfăşurare: martie -mai 2018

Locul de desfășurare: Șos. Fundeni nr. 180, Dobroești, Ilfov

Taxa de participare la curs este de 700 de lei, la care se adaugă taxa de examinare de 50 de lei.

Numărul minim de participanți pentru începerea cursului: 20 de persoane.

Descrierea ocupaţiei:

Lucrătorul în comerț se ocupă în principal cu comunicarea cu clienții magazinului sau punctului de vanzare, organizarea cadrului general de deschidere și închidere a activității, efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii, prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzarii, promovarea imaginii magazinului, menținerea stocurilor și necesarului de monetar de rezervă, verificarea stocurilor, întocmirea documentelor specifice activității de vânzare, precum și raportarea acesteia.

 Compețente dobândite în urma absolvirii cursului:

 • dezvoltare personală;
 • igiena şi securitatea muncii;
 • lucrul în echipă;
 • organizarea locului de muncă;
 • rezolvarea de probleme;
 • satisfacerea cerinţelor clienţilor;
 • comunicarea profesională;
 • asigurarea calităţii;
 • protecţia consumatorului;
 • calcule economice specifice aprovizionării şi distribuţiei mărfurilor;
 • organizarea activităţii comerciale;
 • sortarea, depozitarea şi pregătirea mărfurilor pentru distribuţie;
 • administrarea ambalajelor şi mărfurilor;
 • aprovizionarea cu mărfuri a magazinului în funcţie de ritmul vânzărilor zilnice.

Diploma obţinută:

Certificat de calificare acreditat de Autoritatea Naţională a Calificărilor şi recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Certificatele obţinute au valabilitate permanenta şi sunt recunoscute naţional şi la nivelul Uniunii Europene. Certificatul va fi însoţit de suplimentul descripitiv – documentul în care sunt menţionate competenţele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului.

Condiţii acces/ acte necesare participare curs:

 • Studii minime pentru înscriere: (8/10 clase);
 • Adeverinţă de la medicul de familie în original sau copie după fișa de aptitudini eliberată de medicina muncii
 • Carte de identitate (copie), Certificat de naştere (copie);
 • Certificat de căsătorie,dacă este cazul (copie) , Diploma de studii (copie).

 

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta, în intervalul orar 930 – 1630 , la tel:021.255.22.58/61, mobil:0742.016.798, e-mail:cursuricalificare@fdpsr.ro