Asociația FDP-Protagoniști în educație face înscrieri la cursul de specializare –contabilitate primară-, ocupația contabil.

Perioada în care se fac înscrierile este 01.02.2018 – 15.02.2018

Durata cursului este de 120 ore (49 ore pregătire teoretică, 71 ore pregătire practică)

Perioada estimată de desfăşurare: martie -aprilie 2018

Locul de desfășurare: Șos. Fundeni nr.180, Dobroești, jud. Ilfov

Taxa pentru participarea la curs este de 650 lei, la care se adaugă taxa de examinare 50 de lei.

Numărul minim de participanți pentru începerea cursului este de 20 de persoane.

Competențe dobândite în urma absolvirii cursului:

 • Întelegerea importanței contabilității în cadrul persoanelor juridice și a societății civile
 • Importanța organizării și prognozei veniturilor și cheltuielilor
 • Identificarea elementelor de capitaluri în cadrul Planului de conturi
 • Contabilizarea capitalurilor proprii
 • Calculul și înregistrarea amortizării elementelor de capital
 • Identificarea activelor imobilizate: necorporale, corporale și financiare
 • Contabilizarea activelor imobilizate
 • Calculul și înregistrarea amortizării activelor imobilizate
 • Identificarea elementelor de active circulante
 • Contabillizarea activelor circulante
 • Identificarea structurilor privind relațiile cu terții: creanțele și obligațiile societății
 • Contabillizarea: creanțelor, obligațiilor față de furnizori, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale
 • Identifică veniturile şi cheltuielilor
 • Contabilizează veniturile şi cheltuielilor
 • Închide conturile de venituri şi cheltuieli
 • Obținere și interpretează rezultatul perioadei la care fac referire documentele contabilizate
 • Identificarea de erori în cadrul balanței prin analiza soldului final și a tipului de cont: activ sau pasiv

 

Descrierea ocupaţiei:

Contabilul este persoana care își desfășoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unități publice sau private și acoperă parțial sau în totalitate activitățile acestuia.

Această ocupaţie se aplică şi contabililor care lucrează în unităţi ce au organizat un departament financiar-contabil, condus de către un contabil-şef sau director economic, care are studii economice superioare.

 

Diploma obţinută:

Certificat de calificare acreditat de Autoritatea Naţională a Calificărilor şi recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Certificatele obţinute au valabilitate permanenta şi sunt recunoscute naţional şi la nivelul Uniunii Europene. Certificatul va fi însoţit de suplimentul descripitiv – documentul în care sunt menţionate competenţele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului.

Condiţii acces/ acte necesare participare curs:

 • Studii minime pentru înscriere: (8/10 clase);
 • Adeverinţă de la medicul de familie în original sau copie după fișa de aptitudini eliberată de medicina muncii
 • Carte de identitate (copie), Certificat de naştere (copie);
 • Certificat de căsătorie,dacă este cazul (copie) , Diploma de studii (copie).

 

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta, în intervalul orar 9.30 – 16.30 , la tel:021.255.22.58/61, mobil:0742.016.798, e-mail:cursuricalificare@fdpsr.ro